CURS 2105-2016

Novembre 2015
TANCAMENT 2014-2015
PREVISIO 2015-2016

CURS 2104-2015

Octubre 2104
TANCAMENT 2013-2014
PREVISIÓ 2014-15

CURS 2013-2014

Novembre 2013
TANCAMENT EXERCICI 2012-2013
PRESSUPOST 2013-2014

CURS 2012-2013

Novembre 2012
RESUMEN GASTOS 11Y12 Y PREVISION 12Y13 (1)

CURS 2011-2012

Novembre 2011
Adjuntem un sol arxiu on hi trobareu:
– Resum de l’estat de comptes de gener de 2011 a juny de 2011
– Pressupost pel curs 2011-2012
RESUMEN ESTADO ECONÓMICO ENERO 2011 A JUNIO 2011

Anuncios